Registreerimine

Palun valige, kus saite infot kampaania kohta:
 
Registreeri

Reeglid

 1. Kampaania “Osta Voimixi margariini ning võida!” on alates 01.03.2024 kuni 23.05.2024 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab OÜ Magnetmedia, registrikood 10950990 (edaspidi Korraldaja). Kampaania toimumise kohad on: Eesti Vabariigis Voimix margariine müüvad kauplused.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalevateks toodeteks on kampaania toimumise kohtades müüdavad Voimix margariinid.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt 1 Voimixi margariin ning täita registreerimisvorm kampaania veebilehel www.voimix.ee perioodi 01.03.-23.05.2024. jooksul. Registreerimis vormis tuleb täita kõik nõutavad väljad (eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, linn kus toimus Voimixi ost, pood kus toimus Voimixi ost, telefoninumber, e-posti aadress).
 5. Kampaanias osalejaks registreerumisel kinnitab kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniareeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.
 6. Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra.
 7. Auhindade loosimises osalemiseks tuleb ostutšekk alles hoida kuni kampaania lõpuni. Korraldajal on õigus küsida ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamist auhindade kätte saamiseks.
 8. Auhindade loosimine toimub OÜ Magnetmedia läbiviimisel.
 9. Auhindade loosimises osalevad kõik, kes on enda ostutšeki reeglitekohaselt registreerinud perioodil 01.03.2024 -23.05.2024 kampaania veebilehel www.voimix.ee reeglitekohaselt. Iga osaleja, kes on võitnud vaheauhinna 50 EUROT ei osale enam 1000 EUROT peaauhinna loosis.
 10. Kampaania auhindadeks on:

  10.1. Peaauhind - 1000 EUROT (kantakse üle võitja pangakontole) – 1tk
            Vaheauhinnad – 50 EUROT (kantakse üle võitja pangakontole) – 12tk

            Auhinnad loositakse välja järgnevatel kuupäevadel:
            08.03.2024 – 50 EUROT
            15.03.2024 – 50 EUROT
            22.03.2024 – 50 EUROT
            28.03.2024 – 50 EUROT
            05.04.2024 – 50 EUROT
            12.04.2024 – 50 EUROT
            19.04.2024 – 50 EUROT
            26.04.2024 – 50 EUROT
            03.05.2024 – 50 EUROT
            10.05.2024 – 50 EUROT
            17.05.2024 – 50 EUROT
            24.05.2024 – 50 EUROT, 1000 EUROT

 11. Kampaania auhinna võitja nimi avaldatakse kampaania veebilehel www.voimix.ee hiljemalt järgmisel tööpäeval peale loosimist.
 12. Võitjatega võetakse Korraldaja esindaja poolt ühendust e-posti või telefoni teel võitja andmete ja auhinna kättetoimetamisaja täpsustamiseks.
 13. Juhul, kui auhinnavõitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, samuti juhul, kui auhinnavõitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui võitja nime avalikustamisest kampaania veebilehel www.voimix.ee registreeritud kontaktandmetel olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
 14. Kampaania jooksul võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.
 15. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
 16. Kampaanias osaleja poolt kampaaniatingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (nt Korraldajal ei õnnestu auhinnavõitjaga kontakti saada kontakttelefoni või e-posti kaudu, mis on Korraldajale edastatud jne), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 17. Vääramatu jõu (Force Majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalenuid meedia vahendusel.
 18. Kampaanias osalemine on keelatud OÜ Magnetmedia, SIA Magnet Promotions töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
 19. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 20. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale [email protected]

Võitjad