Täname huvi tundmast! Voimixi kampaania on läbi. Kampaania periood: 02.03.-09.06.2020.

Registreerimine

Registreeri

Reeglid

 1. Kampaania “Osta Voimixi margariini ning võida!” on alates 02.03.2020 kuni 09.06.2020 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab OÜ Magnetmedia, registrikood 10950990 (edaspidi Korraldaja). Kampaania toimumise kohad on: Eesti Vabariigis Voimix margariine müüvad kauplused.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalevateks toodeteks on kampaania toimumise kohtades müüdavad Voimix margariinid.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt 1 Voimixi margariin ning täita registreerimisvorm kampaania veebilehel www.voimix.ee perioodi 02.03.2020 -09.06.2020 jooksul. Registreerimisvormis tuleb täita kõik nõutavad väljad (eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, linn, kus toimus Voimixi ost, telefoninumber, meiliaadress).
 5. Kampaanias osalejaks registreerumisel kinnitab kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniareeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.
 6. Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada loosimiseks ainult ühe korra.
 7. Auhindade loosimises osalemiseks tuleb ostutšekk alles hoida kuni kampaania lõpuni. Korraldajal on õigus küsida ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamist auhindade kätte saamiseks.
 8. Auhindade loosimine toimub OÜ Magnetmedia läbiviimisel.
 9. Auhindade loosimises osalevad kõik, kes on ennast perioodil 02.03.2020 -09.06.2020 kampaania veebilehel www.voimix.ee reeglitekohaselt registreerinud.
 10. Kampaania auhindadeks on:
  10.1 Peaauhind - 500 EUROT (kantakse üle võitja pangakontole) – 2tk
  Auhinnad loositakse välja järgnevatel kuupäevadel:
  20.04.2020 - 500 Eurot
  09.06.2020 – 500 Eurot
 11. Kampaania auhinna võitja nimi avaldatakse kampaania veebilehel www.voimix.ee hiljemalt järgmisel tööpäeval peale loosimist.
 12. Võitjatega võetakse Korraldaja esindaja poolt ühendust e-posti või telefoni teel võitja andmete ja auhinna kättetoimetamisaja täpsustamiseks.
 13. Juhul, kui auhinnavõitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, samuti juhul, kui auhinnavõitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui võitja nime avalikustamisest kampaania veebilehel www.voimix.ee registreeritud kontaktandmetel olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
 14. Kampaania jooksul võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.
 15. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
 16. Kampaanias osaleja poolt kampaaniatingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (nt Korraldajal ei õnnestu auhinnavõitjaga kontakti saada kontakttelefoni või e-posti kaudu, mis on Korraldajale edastatud jne), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 17. Vääramatu jõu (Force Majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalenuid meedia vahendusel.
 18. Kampaanias osalemine on keelatud OÜ Magnetmedia, SIA Magnet Promotions töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
 19. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 20. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale voimix@magnetmedia.ee

Võitjad